Rozvrh Fitness Cvičení platný od 10. 2. 2017

Se začátkem školního roku a nové sezóny jsme pro Vás připravili nový rozvrh platný od 10. 2. 2017  Cvičit se bude při přihlášení 2 klientů a více. Pokud jsou 60 minut před začátkem lekce přihlášeni méně než 2 klienti, cvičební lekce se ruší. Abychom vás mohli včas informovat o případných změnách, uvádějte prosím při rezervaci své kontaktní telefonní číslo. 

Děti se mohou cvičebních lekcí účastnit od 15 let věku. U mladších dětí nemůžeme zaručit takovou pozornost instruktora, která je pro cvičení dětí nutná.
(To neplatí pro hodinu AE děti, která je určena pro děti vě věku 9 – 13 let.)