Provozní řád SquashAreny

1. Internetová rezervace

 • Zákazníci si mohou rezervovat kurty a další sportoviště měsíc dopředu a to v maximálním počtu 5 rezervací dopředu
 • Zákazníci jsou povinni zrušit svou rezervaci nejpozději 24 hod. předem
 • Při první nezrušené rezervaci 24 hod. předem je hráč povinen uhradit 50% ceny kurtu (sportoviště), při druhé nezrušené rezervaci je zákazníkovi odebrán rezervační kód a je zrušena jeho možnost rezervování po internetu. Po uhrazení všech svých pohledávek ve 100% výši je zákazníkovi možnost rezervace znovu obnovena
 • Studentské slevy a jiné hráčské slevy (Arena Liga, Stolní tenis Liga atd.) jsou zákazníci povinni hlásit předem, při nahlášení slevy po hře nebude sleva uznána
 • Studenti jsou povinni se pro uplatnění studentské slevy prokázat platným studijním průkazem, jinak sleva neplatí
 • Ceny kurtu a jiných sportovišť jsou platné podle aktuálního ceníku, změny cen vyhrazeny

2. Návštěvníci SquashAreny jsou povinni

 • Do solária a ke kurtům vstupovat pouze po přezutí
 • Nesportovat pod vlivem alkoholu
 • Na kurty a do cvičebního sálu používat čistou sportovní obuv se světlou podrážkou, v případě poškození nebo znečištění kurtů nevhodnou obuví, poškozenou ortézou, nebo rozbitou raketou účtujeme zákazníkovi pokutu ve výši 1 500 Kč
 • Udržovat pořádek ve všech prostorách SquashAreny
 • Nepoužívat sprchy v případě kožních chorob a plísní
 • Řídit se jednotlivými provozními řády v zařízeních
 • Dodržovat přísný zákaz kouření v celé budově
 • Ve svém zájmu nežvýkat v průběhu sportování
 • V případě zranění vyhledat první pomoc na recepci
 • Sportovat dle svých schopností a možností
 • Řídit se pravidly squashe
 • Za zlomení vypůjčené rakety účtujeme zákazníkovi 300,- Kč

3. SquashArena

 • Neručí za věci mimo uzamčenou skříňku
 • Upozorňuje, že děti a mládež jsou povinni používat ochranné brýle při hře squash a dospělým hráčům squashové brýle používat doporučuje
 • Si vyhrazuje právo obsadit neobsazený, ale rezervovaný kurt platícím zákazníkem 5 minut po začátku hrací hodiny
 • Se zavazuje ke každodennímu úklidu celých prostor
 • Nabádá ke vzájemné opatrnosti při hře squashe
 • Koutek pro hraní dětí ve vstupní místnosti je bez dozoru obsluhy a za své děti ručí po celém areálu jejich rodiče, nebo opatrovníci

4. Solárium

Obsluhující personál určí po individuální konzultaci se zákazníkem typ jeho pleti, doporučí počáteční dobu opalování a navrhne další průběh opalovacího cyklu. Seznámí zákazníka se solárním řádem studia, s typy solárií ve studiu, s typy použitých lamp a s doporučenými maximálními intervaly opalování na jednotlivých soláriích.

Zákazník je povinen informovat obsluhující personál o následujících skutečnostech:

 • o citlivosti na sluneční záření
 • o používání léků, zejména antibiotik
 • o očních poruchách, operacích oční čočky
 • o případných kožních onemocněních
 • o případných alergiích
 • o těhotenství
 • o případných dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh opalování

Tyto skutečnosti budou uvedeny na kartě zákazníka.

Typ pleti I
 • pleť nápadně světlá, pihy, načervenalé vlasy, obvykle se nikdy neopálí, vysoký sklon ke slunečnímu úžehu
Typ pleti II
 • pleť poněkud tmavší než u typu I, řídký výskyt pih, obvykle možné mírné opálení, vysoký sklon ke slunečnímu úžehu
Typ pleti III
 • pleť světle hnědá, pihy se téměř nevyskytují, obvykle dobré opalování, dosti malý sklon ke slunečnímu úžehu
Typ pleti IV
 • pleť hnědá, žádné pihy, velice dobré opalování, téměř nikdy sluneční úžeh
Ovládání solária

Solárium je spouštěno z recepce přes PC. Solárium se automaticky sepne za tři minuty. Tento čas máte k dispozici pro svléknutí a odlíčení. Solárium se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby opalování. V tomto studiu ovládání solárií obsluhuje vyškolený personál.

Hygiena

Solárium musí být dezinfikováno speciální dezinfekcí určenou k tomuto účelu (Gutar – ředí se) po každém použití. Tato dezinfekce účinkuje do 30 sekund, nejdéle do dvou minut a není agresivní vůči lidské pokožce, ani vůči akrylové desce. Dezinfikované solárium je označeno nápisem „Čerstvě dezinfikováno“. Pokud nejste s vyčištěním solária spokojeni, požádejte prosím o opakování dezinfekce.

Pokyny pro zákazníky
 • Upozorněte obsluhující, pokud jste v našem studiu poprvé.
 • Požádejte o vysvětlení obsluhy solária (u jednotlivých typů se liší)
 • Seznamte se důkladně s maximálními doporučenými intervaly opalování.
 • Před opalováním se odličte a odložte si šperky. Upozornění: Za věci odložené v soláriu neručíme.
 • Neužívejte běžné ochranné opalovací prostředky. Doporučujeme používat speciální solární kosmetiku. Informace o kosmetice naleznete zde, nebo u obsluhujícího personálu.
 • Při opalování je nutné nosit ochranné brýle. K dispozici jsou na vyžádání u obsluhy. U obsluhujícího personálu si můžete také zakoupit brýle vlastní. Doporučujeme z hygienických důvodů.
 • Pokud užíváte léky, trpíte kožním onemocněním, oční poruchou či alergií, poraďte se svým lékařem. Také pro těhotné ženy a děti do 12 let doporučujeme před používáním solária poradit se s lékařem.

Upozorňujeme naše zákazníky, že po požití alkoholu nebo jiných omamných látek se stává slunění v soláriu rizikovým, a budete obslouženi pouze na vlastní nebezpečí.

5. Provozní řád šaten ve SquashAreně

 • Prostory šatnových skříněk slouží k pouze odkládání šatstva a svršků.
 • Neponechávejte prosím své cennosti ve skříňkách, neručíme za ně.
 • Neponechávejte šatnovou skříňku nezamčenou i při sprchování.
 • Neponechávejte své tašky ležet otevřené a bez dozoru v šatnách, v sále AE a i u squash-kurtů.
 • Nenechávejte ležet klíčky od skříněk volně na židlích a stolcích.

Squash Arena vám přeje příjemnou zábavu při aktivním využívání volného času. Čím začnete? Squash, Fitness cvičení, badminton nebo stolní tenis?