Pravidla Arena ligy

Chcete-li přejít na konkrétní sekci, klikněte na odkaz:

 1. Základní informace
 2. Rozdělení ligy a nasazení hráčů na začátku roku
 3. Termíny
 4. Vyhodnocení a pohyb hráčů mezi skupinami
 5. Výsledky, skreč, neodehraná utkání
 6. Bodové ohodnocení zápasů ve skupinách
 7. Bodové ohodnocení za účast v jednotlivých skupinách
 8. Celkový žebříček Arena ligy
 9. Hrací poplatky
 10. Ceny pro vítěze

1. Základní informace

A. Zápasy v Arena lize se hrají na 3 vítězné sety.

B. Zápasy se hrají pouze ve SquashAreně. Pokud budou zápasy odehrány na jiných kurtech, nebude výsledek započítán do výsledků.

C. Hraje se se žlutým dvojtečkovým míčkem Dunlop (hráči si ho nosí sami).

D. Hráčům se doporučuje rezervovat si kurty předem.

 2. Rozdělení ligy a nasazení hráčů na začátku roku

A. Arena liga je rozdělena do skupin, a to po pěti hráčích.

B. Nasazení hráčů do jednotlivých skupin (Liga 1, Liga 2, Liga 3, …) se provádí na začátku roku podle výsledků ve skupinách Areny Ligy z roku předchozího.

C. Při nasazení nového hráče na začátku roku je tento hráč zařazen do skupiny dle uvážení jeho výkonnosti organizátorem soutěže. Ostatní hráči jsou následkem vložení tohoto hráče posunuti ze skupiny/do skupiny podle výsledků v žebříčku z předchozího roku.

D. Přihlásit se mohou hráči i dodatečně.

I. Budou však buď zařazeni do nejnižší skupiny ligy, nebo

II. mohou být nasazeni do vyšší skupiny na divokou kartu (bude zpoplatněna 300,-Kč), musí ji však potvrdit (obhájit) udržením se ve skupině. Pokud hráč sestoupí, musí si požádat o novou divokou kartu, pokud chce hrát opět stejnou ligu (opět zpoplatněna 300,-Kč).

 3. Termíny

A. Začátek ligy je vždy 6.1. daného roku a konec 31.12. stejného kalendářního roku.

B. Liga je časově rozdělena na 10 kol s tím, že přes letní prázdniny budou dvě kola prodloužena (21.6. – 13.9.).

 1. kolo 6.1.-6.2.
 2. kolo 9.2.-9.3.
 3. kolo 12.3.-12.4.
 4. kolo 15.4.-15.5.
 5. kolo 18.5.-18.6.
 6. kolo 21.6.-31.7. prázdninové
 7. kolo 3.8.-13.9. prázdninové
 8. kolo 16.9.-16.10.
 9. kolo 19.10.-19.11.
 10. kolo 22.11.-31.12.

C. Hráči mohou odehrát zápasy své skupiny pouze v rámci kola. Výjimečně a ze závažných důvodů může organizátor soutěže povolit dohrání zápasu po konci kola, maximálně však do jednoho dne

4. Vyhodnocení a pohyb hráčů mezi skupinami

A. Zpracování průběžných výsledků probíhá cca jednou týdně na nástěnce ve SquashAreně a na webu SquashAreny.

B. Po konci kola probíhá jeho vyhodnocení a přesuny hráčů mezi skupinami na základě výsledků v odehraném kole.

C. Na základě vyhodnocení kola:

I. Dva hráči s největším ziskem bodů ve skupině postupují do vyšší skupiny.

II. Dva hráči s nejnižším ziskem bodů sestupují do nižší skupiny.

III. Hráč na 3.místě zůstává ve skupině

IV. Ve výjimečném případě nasazení nového hráče či odstoupení hráče z ligy v průběhu roku může organizátor soutěže umožnit postup pouze jednomu nejlepšímu hráči ze skupiny.

D. Kritéria pro pohyb hráčů při shodě bodů ve skupině:

I. více vyhraných zápasů, následně

II. méně skrečovaných (tj. neodehraných vaší vinou) zápasů, následně

III. poměr setů, následně

IV. více vyhraných setů, následně

V. vzájemný zápas.

5. Výsledky, skreč, neodehraná utkání

A. Výsledky zápasu se zapisují na recepci do „Knihy zápasů„. Výsledek se potvrzuje podpisem jednoho z hráčů; povinně se zapisuje den, hodina zápasu a číslo kurtu

B. Pokud z jakéhokoli důvodu hráči nezapíší i odehraný zápas, bude jim při vyhodnocení zapsán výsledek N:N.

C. Pokud se zápas neuskuteční, je třeba nahlásit buď:

I. skreč z viny protihráče, který nereaguje anebo z jiného důvodu k zápasu nenastoupil (neskrečující hráč získává pět bodů, skrečující žádný bod) = 3:S zápis utkání

II. skreč z vlastní viny (žádný bod pro mě, pět bodů pro neskrečujícího hráče) = S:3 zápis utkání

D. Skreč se ani pro jednoho hráče nepovažuje za odehraný zápas.

E. Pokud se vzájemně hráči nestihli domluvit anebo se z jiného důvodu nedomluvili na zápase, nahlásí S:S zápis utkání (hráčům se odepíší 3 body).

F. Pokud oba hráči nic nenahlásí, bude zapsán výsledek N:N  (oběma hráčům se odečte 1 bod).

G. Hráči si domlouvají své zápasy sami.

H. Hráč, který se ani jednou za kolo neozve soupeři, bude nahlášen organizátorovi soutěže a poté mu bude udělena skreč z jeho viny. Hráč, který bez omluvy nebo udání důvodu neodehraje žádné utkání, bude upozorněn a při opětovné pasivitě z Arena ligy vyřazen.

I. Pokud hráč dorazí na kurt pozdě a utkání se z tohoto důvodu nedohraje, tento hráč zápas prohrává; uhrané sety se mu započítávají.

J. Pokud hráč z již započatého zápasu odstoupí, tento hráč zápas prohrává; uhrané sety se mu započítávají.

K. Pokud hráč ve skupině odehraje pouze jediný zápas, může kdokoli z dané skupiny požadovat, aby byl tento výsledek zapsán jako skeč z viny nehrajícího hráče. Tento požadavek musí být vznesen včas, tj. nejpozději den před koncem kola, a to směrem k organizátorovi soutěže. Organizátor konkrétní věc posoudí z hlediska spravedlnosti vůči ostatním vyskrečovaným hráčům a rozhodne.

6. Bodové ohodnocení zápasů ve skupinách

Výsledky zápasů a přidělené body 
3 – 0 výhra7 bodů
3 – 1 výhra6 bodů
3 – 2 výhra5 bodů
2 – 3 prohra3 body
1 – 3 prohra2 body
0 – 3 prohra1 bod
S:S neodehráno-3 bodů oba hráči
N:N neohlášeno-1 bod oba hráči
3:S (S:3)neskrečující hráč 5 bodů

7. Bodové ohodnocení za účast v jednotlivých skupinách

A. Hráč získá za účast v nejvyšší skupině (1. liga) 200 bodů; v každé další (nižší) skupině získá o 10 bodů méně, než lze získat ve skupině, která je nad ní.

B. 

 1. liga 200 bodů
 2. liga 190 bodů
 3. liga 180 bodů

…obdobně pro další úrovně (skupiny).

8. Celkový žebříček Arena ligy

A. Do žebříčku se započítávají body:

I. získané ve skupině ligy (bod 6.)

II. za účast ve skupině ligy (bod 7.)

B. Vyhodnocení žebříčku probíhá jednou ročně, a to na začátku kalendářního roku.

C. Vítězem Arena ligy je hráč s nejvíce body v celkovém žebříčku.

9. Hrací poplatky

A. Hráči hrají zápasy ve skupinách za zvýhodněné ceny (250 Kč – pásmo C, 150 Kč – pásmo B, 100 Kč – pásmo A).

B. Startovné pro hráče činí 400 Kč na sezonu.

10. Ceny pro vítěze

Poháry pro první 4 hráče žebříčku + věcná cena v hodnotě

 1. 5 000 Kč
 2. 3 000 Kč
 3. 2 000 Kč
 4. 1 000 Kč

Ceny pro první 3 neregistrované hráče u ČASQ á 1000 Kč.

Přihlaste se do Arena ligy. Pošlete nám email na squasharena@squasharena.cz. Nebo si alespoň přijďte zahrát.