Tým Pohyb dětem

Dětské pohybové kurzy pro Vás připravuje POHYB DĚTEM – zdravě a hravě. Podrobné informace o nabízených kurzech a možnost přihlášení naleznete na www.pohyb-detem.cz. Přehled kurzů probíhajících přímo v našem centru naleznete na: http://pohyb-detem.cz/cviceni-pro-deti-praha-4. Kurzy POHYB DĚTEM mají jednotnou metodiku, sestavenou na základě znalostí psychomotorického vývoje, pedagogiky, psychologie a zkušeností s prací s dětmi různého věku. Lektorky jsou profesionálky ve svém oboru, přistupují k dětem se znalostí specifik daného věku, vždy citlivě a s ohledem na individualitu každého dítěte.

Uvědomujeme si, že cvičení musí být pro děti především zábavná hra! Při cvičení využíváme velké množství nářadí a náčiní určeného speciálně dětem a snažíme se, aby si děti pohybové aktivity zamilovaly a vracely se ke sportu i do budoucna!